REGULAMIN ELEMENTUM KOREPETYCJE I KURSY

Art. 1

Regulamin ten sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które regulują warunki korzystania i funkcjonowania edukacyjnej działalności gospodarczej działającej pod domeną chemia.elementum.edu.pl. Przed zapisaniem się na korepetycje, kursy lub wykupieniem materiałów w ELEMENTUM, każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Art. 2

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów przez podmiot gospodarczy ELEMENTUM z siedzibą ul. Obornica 330, 60-689 Poznań. NIP: 9721279439. Email: elementum.edu@gmail.com, numer telefonu: 883 384 640.

Art. 3

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym serwisu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883 oraz ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

Art. 4

Lekcje trwają co najmniej 60 minut i są płatne z góry za cały wybrany pakiet lekcji według cennika.

Art. 5

Aby odwołać zajęcia należy o tym poinformować ELEMENTUM minimum 24 godziny przed umówionym terminem lekcji. Jeżeli informacja o odwołaniu zostanie wysłana w wyznaczonym czasie to zajęcia zostaną przełożone na inny termin. W przypadku późniejszego odwołania zajęcia zostają one anulowane, pieniądze nie zostają zwrócone.

Art. 6

Nauczyciel zawsze ma prawo przełożyć zajęcia na inny termin.

Art. 7

ELEMENTUM stara się utrzymywać zarezerwowane przez Użytkownika terminy zajęć, oraz nie zmieniać korepetytora. ELEMENTUM rezerwuje sobie jednak możliwość zmian, szczególnie po dłuższej przerwie w odbywaniu zajęć lub przy wielu odwołaniach w danym terminie.

Art. 8

Jeśli ze strony nauczyciela nastąpiły problemy z połączeniem internetowym zajęcia są przedłużone lub przekładane na inny termin.

Art. 9

Jeśli ze strony Użytkownika nastąpiły problemy z połączeniem Internetowym zajęcia trwają zaplanowany wcześniej czas i nie ulegają przedłużeniu, ani przełożeniu na inny termin.

Art. 10

Nauczyciel czekający powyżej 15 minut podczas zaplanowanej lekcji na Użytkownika, ma prawo nie przeprowadzać zajęć.

Art. 11

ELEMENTUM w szczególnych przypadkach może zwrócić kwotę za nieodbyte zajęcia, nie jest jednak do tego zobowiązana.

Art. 12

ELEMENTUM akceptuje następujące metody płatności: klasyczny przelew (w walutach: złotówki). Rozliczenia transakcji eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

Art. 13

ELEMENTUM umożliwia złożenie reklamacji na adres e-mail: elementum.edu@gmail.com lub pod numerem telefonu 883 384 640. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu (7-14 dni) od daty jej złożenia.

Art. 14

Użytkownikowi zabrania się upowszechniać otrzymane materiały przekazane od nauczycieli ELEMENTUM lub znajdujących się na stronie elementum.edu.pl zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Art. 15

Zapis na kursy w ELEMENTUM zostanie zatwierdzony w momencie zaksięgowania całej wpłaty lub pierwszej raty za kurs na podany numer rachunku bankowego, który znajduję się ofercie na stronie. Wpłaty należy dokonać 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Art. 16

Jeżeli nie utworzy się odpowiednia grupa osób a Użytkownik zapłacił za kurs to zostanie on przepisany do istniejącej grupy albo użytkownikowi zostaną zwrócone pieniądze.

Art. 17

Użytkownik ma prawo do rezygnacji z kursu do tygodnia czasu po jego rozpoczęciu, przy czym tylko połowa wartości kosztu wykupienia kursu poniesiona przez użytkownika zostanie zwrócona mu na konto bankowe.

Art. 18

Materiały zakupione na stronie są tylko służą jedynie do podglądu oraz nie podlegają zwrotowi.

Art. 19

ELEMENTUM może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Serwisu Internetowego,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez ELEMENTUM za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ELEMENTUM.

Art. 20

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ELEMENTUM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 21

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ELEMENTUM a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ELEMENTUM.

Art. 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.